En aquest article de la Revista de Ser Padres titulat “Els millors llibres per a pares i mares que pots llegir abans que acabi l’any” realitzen una ressenya del llibre Arteterapia Clínica.
https://www.serpadres.es/ocio/46034.html