El Grup de Treball de “Més enllà dels Contes” de la delegació de Tarragona del Col.legi Oficial de Psicologia de Catalunya, ens va convidar a donar una formació sobre “L’Artteràpia a través dels contes i de la teràpia Narrativa”.

En aquesta formació amb més de 70 assistents en línia i presencials, la directora de Kalyan, va compartir la seva experiència en l’ús dels contes i la teràpia narrativa Junguiana, en les sessions d’artteràpia tant amb nens com amb adults hospitalitzats.

Els arquetips que va encunyar per primera vegada el psicoanalista Carl Gustav Jung, poden ser usats a través dels contes perquè les persones a les quals acompanyem puguin comunicar-se amb el seu inconscient i potenciar així el seu creixement personal i autoconeixement.

El Camí de l’Heroi que aquest mateix autor va nomenar per primera vegada, és una metodologia que hem patentat en Kalyan per a integrar-la a les sessions d’artteràpia que realitzem amb les persones a les quals acompanyem.

Volem donar les gràcies al GT de “Més enllà dels contes” per aquesta invitació i haver fet possible aquesta trobada.

#psicologia #teràpia #terapianarrativa #contes #arterapia #arquetips #caminodelheroe #copc #psicologiapositiva #psicologiaclinica #psicologiaonline #psicologiaclínica #terapiaonline #terapiacognitivocomportamental #therapy #psychology #psychologyfacts #psychologist #consulta #kalyan